Har du ett konto?

 •   Anpassat inneh?ll
 •   Dina produkter och support

Beh?ver du ett konto?

Skapa ett konto

Ciscos onlinesekretesspolicy

Trust and Transparency Center

Cisco arbetar f?r att uppr?tth?lla ett starkt skydd f?r v?ra kunder, produkter och v?rt f?retag. Vi tror p? att bygga upp och beh?lla ett f?rtroende, minska risker och helt enkelt g?ra det r?tta.

Cisco Systems, Inc. och dess dotterbolag (med samlingsnamnet Cisco) arbetar f?r att skydda din integritet och s?kerst?lla att du f?r en positiv upplevelse p? v?ra webbplatser och n?r du anv?nder v?ra produkter och tj?nster (L?sningar).

Denna integritetspolicy g?ller Ciscos webbplatser och L?sningar som l?nkar eller h?nvisar till denna policy. Den beskriver hur vi hanterar personuppgifter samt de val som finns tillg?ngliga f?r dig i samband med insamling och anv?ndning av samt ?tkomst till dina personuppgifter, och hur du uppdaterar och r?ttar dem. Du hittar mer information om hur vi hanterar personuppgifter i produktbeskrivningar, personuppgiftsdatablad eller i meddelanden som tillhandah?lls f?re eller vid datainsamlingstillf?llet. Vissa av Ciscos webbplatser eller l?sningar har en egen personuppgiftsdokumentation som beskriver hur vi hanterar personuppgifter f?r just de webbplatserna eller l?sningarna. Om ett specifikt meddelande f?r en webbplats eller en l?sning st?r i konflikt med den h?r integritetspolicyn s? g?ller det meddelandet.

Vad ?r personuppgifter

Personuppgifter avser all information som kan anv?ndas f?r att identifiera en person och kan omfatta namn, adress, e-postadress, telefonnummer, inloggningsinformation (kontonummer, l?senord), uppgifter om konton p? sociala medier eller betalkortnummer.

Personuppgifter kan ocks? omfatta enhetsidentifierare, data och telemtri (till exempel IP- eller MAC-adress), n?r s?dana data ?r kopplade till en viss persons enhet.

Om vi l?nkar andra data till dina personuppgifter behandlar vi dessa l?nkade data som personuppgifter.

Insamling av dina personuppgifter

Det kan h?nda att vi samlar in data, inklusive personuppgifter, om dig n?r du anv?nder v?ra webbplatser och L?sningar och interagerar med oss. Vi samlar ?ven in personuppgifter fr?n betrodda tredjepartsk?llor och anlitar tredjeparter f?r att samla in personuppgifter f?r v?r r?kning.

Vi samlar in personuppgifter av flera olika aff?rsorsaker, till exempel f?r att:

 • Behandla din order, inklusive betalningstransaktioner.
 • Erbjuda dig en prenumeration p? nyhetsbrev.
 • Skicka och hantera marknadskommunikation och -preferenser.
 • Skapa ett konto.
 • Tillhandah?lla webbplatser och l?sningar och m?jligg?ra anv?ndning av vissa funktioner.
 • Personanpassa och f?rb?ttra anv?ndarupplevelser och l?sningar.
 • Tillhandah?lla kundtj?nst.
 • Hantera en jobbans?kan.
 • Administrera onlineutbildning, tester och certifikat.

Vi och de tredje parter vi anlitar kan st?lla samman informationen vi samlar in fr?n dig p? v?ra webbplatser och l?sningar med information som erh?lls fr?n andra k?llor. Det hj?lper oss att g?ra den mer korrekt och fullst?ndig, och att skr?ddarsy v?r kommunikation med dig p? ett b?ttre s?tt.

Om du v?ljer att ge Cisco en tredje parts personuppgifter (till exempel namn, e-postadress och telefonnummer) intygar du att du har den tredje partens till?telse att g?ra det. Det kan handla om att vidarebefordra referens- eller marknadsf?ringsmaterial till en v?n eller skicka jobbrekommendationer. Tredjeparter kan v?lja bort framtida meddelanden genom att f?lja l?nken i det f?rsta meddelandet eller genom att klicka h?r. I vissa fall kan Cisco och de tredje parter vi anlitar samla in data automatiskt med hj?lp av cookies, webbloggar, webb-beacons och andra liknande program. Denna information anv?nds f?r att f?rst? och f?rb?ttra webbplatsens eller l?sningens anv?ndbarhet, prestanda och effektivitet och personanpassa funktioner, inneh?ll eller erbjudanden ?t dig. Mer information finns i avsnittet cookies och andra webbtekniker nedan.

Anv?ndningsomr?den f?r dina personuppgifter

 • Vi kan anv?nda dina personuppgifter f?r att bedriva och s?kerst?lla s?kerheten f?r v?r verksamhet, samt tillhandah?lla, f?rb?ttra och anpassa v?ra webbplatser och l?sningar, skicka meddelanden, marknadsf?ring och annan kommunikation, och skicka i andra legitima syften som ?r till?tna enligt lag. N?gra olika s?tt som vi kan anv?nda personuppgifter:
 • Tillhandah?lla en l?sning som du har beg?rt.
 • Analysera, st?dja och f?rb?ttra v?ra webbplatser, l?sningar och din anv?ndarupplevelse.
 • Anpassa webbplatser och l?sningar, nyhetsbrev och annan kommunikation.
 • Tilldela och bearbeta din utbildning och dina certifieringstest.
 • Hantera ditt f?rh?llande till och dina interaktioner med Cisco.
 • Skicka kommunikation till dig, inklusive f?r marknadsf?ring och kundn?jdhet, direkt fr?n Cisco eller fr?n v?ra partner.

Du kan ?ndra dina kommunikationsinst?llningar n?r som helst. Se dina val och hur du v?ljer dina kommunikationsinst?llningar nedan.

Tillg?ng till och korrekthet f?r dina personuppgifter

 • Vi beh?ver din hj?lp med att se till att dina personuppgifter ?r korrekta och uppdaterade. Vi ger dig alternativ som du kan anv?nda f?r att f? ?tkomst till, r?tta, ?sidos?tta eller ta bort dina personuppgifter:
 • Du kan se och redigera de personuppgifter och preferenser du l?mnat online p? Cisco.com genom att anv?nda Cisco Profile Management Tool.
 • Vissa Cisco-enheter kan agera eller betraktas som "registeransvariga". N?r en Cisco-enhet agerar som registeransvarig kan du utnyttja din r?tt till ?tkomst och beg?ra r?ttelser, ?sidos?ttanden eller inaktiveringar enligt till?mplig dataskyddslagstiftning direkt hos den Cisco-enheten s?som beskrivs i dokumentationen f?r den specifika L?sningen.
 • Om du beh?ver mer hj?lp, eller hj?lp med att f? ?tkomst till, r?tta, ?sidos?tta eller ta bort personuppgifter kan du kontakta oss direkt. Vi arbetar i god tro f?r att tillgodose rimliga beg?randen om ?tkomst till samt borttagning, uppdatering, ?sidos?ttande och r?ttelse av dina uppgifter. Vi svarar p? din beg?ran inom 30 dagar. Om vi inte kan uppfylla din beg?ran, eller beh?ver mer tid, ger vi dig en f?rklaring.
 • Under vissa omst?ndigheter kan vissa Cisco-enheter agera eller betraktas som "uppgiftsbehandlare". N?r en Cisco-enhet agerar uppgiftsbehandlare och du vill utnyttja din r?tt till ?tkomst och beg?ra r?ttelser, upph?vning eller inaktiveringar, h?nvisar Cisco dig till den registeransvariga enligt till?mplig dataskyddslagstiftning.

Dina val och hur du v?ljer dina kommunikationsinst?llningar

Vi ger dig valet att ta emot en m?ngd olika slags information i anslutning till din verksamhet, dina program, din webbplats och dina l?sningar. Du kan hantera dina kommunikationsinst?llningar p? f?ljande s?tt:

 • Genom att f?lja instruktionerna i varje kampanjmeddelande fr?n oss f?r att sluta prenumerera p? det utskicket.
 • Genom att fylla i och skicka det h?r formul?ret eller kontakta oss via post p?: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Gl?m inte att ange namn, e-postadress och specifik, relevant information om det material du inte vill f? l?ngre.
 • F?r SMS-meddelanden (SMS Services) svarar du STOP, END eller QUIT p? SMS-meddelandet du f?tt.

Dessa val g?ller inte f?r mottagandet av tj?nstkommunikation eller annan obligatorisk kommunikation som betraktas som en del av vissa program, webbplatser och l?sningar, och som du kan f? med j?mna mellanrum om du inte slutar anv?nda eller avbryter anv?ndningen av programmet, webbplatsen eller l?sningen enligt dess villkor och best?mmelser. Med ditt godk?nnande kan vi ?ven dela dina personuppgifter med Ciscos aff?rspartners eller leverant?rer, s? att de kan skicka information till dig om webbplatser, program, produkter eller tj?nster som kan vara av intresse f?r dig. Om du vill v?lja bort Ciscos delning med tredje part f?r deras marknadsf?ring ska du klicka h?r.

Genom att anv?nda v?ra webbplatser, l?sningar eller p? annat s?tt st? i f?rbindelse eller tillhandah?lla personuppgifter till oss samtycker du till att vi kommunicerar med dig elektroniskt ang?ende s?kerhet, sekretess och administration i samband med din anv?ndning. Om vi till exempel f?r k?nnedom om intr?ng i ett s?kerhetssystem kan vi f?rs?ka meddela dig elektroniskt genom att publicera ett meddelande p? v?ra webbplatser, skicka ett e-postmeddelande till dig eller genom att kontakta dig p? annat s?tt.

Dela dina personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part i syfte att bedriva v?r verksamhet, tillhandah?lla, f?rb?ttra, s?kra och anpassa v?ra webbplatser och l?sningar, skicka marknadsf?ring och annan typ av kommunikation som r?r v?r verksamhet och i andra legitima syften som ?r till?tna enligt lag eller med ditt godk?nnande.

Vi kan dela personuppgifter p? f?ljande s?tt:

 • Inom Cisco och v?ra dotterbolag v?rlden ?ver i syfte att behandla uppgifter, till exempel f?r marknadsf?ring, verksamhetsdrift, s?kerhet, funktioner f?r webbplatser eller l?sningar eller f?rvaring.
 • Med Ciscos aff?rspartner eller leverant?rer, s? att de kan dela information med dig om deras produkter eller tj?nster. Om du vill v?lja bort Ciscos delning med tredje part f?r deras marknadsf?ring ska du klicka h?r.
 • Med aff?rspartner, tj?nsteleverant?rer, auktoriserade tredjepartsombud eller entrepren?rer f?r att tillhandah?lla en beg?rd webbplats, l?sning, tj?nst eller transaktion. Exempel ?r inklusive men inte begr?nsat till: bearbetning av order och kreditkortstransaktioner, v?rdtj?nster f?r webbplatser, v?rdtj?nster f?r registrering till seminarier, hj?lp med f?rs?ljningsrelaterat arbete eller support efter f?rs?ljning, samt kundsupport.
 • I samband med, eller under f?rhandlingar om, eventuell sammanslagning, f?rs?ljning av f?retagstillg?ngar, konsolidering eller omstrukturering, finansiering eller f?rv?rv av hela eller en del av v?r verksamhet av eller till ett annat f?retag.
 • Som svar p? en beg?ran om information fr?n en beh?rig myndighet eller tredje part om vi anser att avsl?jande sker i enlighet med, eller p? annat s?tt kr?vs enligt, till?mplig lagstiftning, regler eller r?ttsprocess.
 • Med tj?nstem?n inom brottsbek?mpning, myndigheter eller andra tredje parter efter behov f?r att efterleva r?ttsliga processer eller uppfylla nationella s?kerhetskrav; skydda Ciscos, dess aff?rspartners, dina eller andras r?ttigheter, egendom och s?kerhet; eller p? andra s?tt som kr?vs enligt till?mplig lagstiftning.
 • I sammanst?lld, anonymiserad och/eller avidentifierad form som inte rimligen kan anv?ndas f?r att identifiera dig.
 • Om vi i annat fall meddelar dig och du samtycker till delningen.

S?kerhet f?r dina personuppgifter

Vi avser att skydda de personuppgifter som anf?rtros ?t oss och behandla dem p? ett s?kert s?tt i enlighet med denna sekretesspolicy. Cisco implementerar fysiska, administrativa och tekniska s?kerhets?tg?rder som utvecklats f?r att skydda dina personuppgifter mot oavsiktligt eller olagligt f?rst?rande, f?rlust, ?ndring, oauktoriserat utl?mnande eller ?tkomst. Vi kr?ver ocks? i avtal att v?ra leverant?rer skyddar s?dan information mot oavsiktligt eller olagligt f?rst?rande, f?rlust, ?ndring, oauktoriserat utl?mnande eller ?tkomst. Internet kan dock inte garanteras vara 100 % s?kert, och vi kan inte s?kerst?lla eller garantera s?kerheten f?r eventuella personuppgifter som du tillhandah?ller.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter efter behov f?r att uppfylla de syften som de samlades in i. Vi lagrar och anv?nder dina personuppgifter s?som kr?vs f?r att vi ska uppfylla v?ra f?retagsskyldigheter och juridiska skyldigheter samt kunna l?sa tvister, skydda v?ra tillg?ngar och uppr?tth?lla v?ra r?ttigheter och avtal.

Anv?ndning av cookies och andra webbtekniker

Precis som m?nga andra webbplatser och webbaserade l?sningar anv?nder Cisco verktyg f?r automatisk datainsamling, till exempel cookies, inb?ddade webbl?nkar och webb-beacons. Dessa verktyg samlar in en viss standardinformation som din webbl?sare skickar till oss (t.ex. IP-adress, MAC-adress, klickstr?msbeteende och telemetri). 

Verktygen g?r ditt bes?k p? v?r webbplats och v?ra l?sningar s?krare, effektivare och anpassad efter dig. Vi anv?nder ?ven informationen f?r att f?rb?ttra v?r webbplats och v?ra l?sningar och erbjuda b?ttre service och v?rde.

Vi samarbetar med tredje part f?r att visa reklam p? v?r webbplats och f?r att hantera v?r reklam p? andra webbplatser. Dessa tredjepartspartners kan anv?nda cookies eller liknande teknik f?r att visa dig reklam som ?r baserad p? dina onlineaktiviteter eller intressen. Du kan avanm?la dig fr?n reklamen, men allm?nna, ej personligt anpassade annonser forts?tter att visas.

Se Hur Cisco anv?nder verktyg f?r automatisk datainsamling f?r mer information.

Bes?k Cisco Cookie Consent Manager f?r att uppdatera dina cookieinst?llningar.

L?nkade webbplatser

Vi kan tillhandah?lla l?nkar till andra webbplatser och tj?nster fr?n tredje part som ligger utanf?r v?r kontroll och inte omfattas av denna integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att g? igenom integritetspolicyerna som publicerats p? webbplatserna du bes?ker.

Forum och chattrum

Om du deltar i ett diskussionsforum, lokala forum eller chattrum p? en av Ciscos webbplatser b?r du t?nka p? att den information du anger d?r (t.ex. din offentliga profil) blir tillg?nglig f?r andra och kan anv?ndas f?r att kontakta dig, skicka o?nskade meddelanden eller i syften som vare sig Cisco eller du har kontroll ?ver. T?nk ?ven p? att enskilda forum och chattrum kan ha ytterligare regler och villkor. Cisco ansvarar inte f?r de personuppgifter eller eventuell annan information som du v?ljer att skicka i dessa forum. Om du vill att vi tar bort dina personuppgifter fr?n v?r blogg eller v?ra forum klickar du h?r. I vissa fall kanske vi inte kan ta bort din information. Om det intr?ffar talar vi om det f?r dig och f?rklarar varf?r.

Barns integritet

Cisco uppmuntrar f?r?ldrar och v?rdnadshavare att ha en aktiv roll i sina barns onlineaktiviteter. Cisco samlar inte medvetet in personuppgifter fr?n barn utan f?r?lders eller v?rdnadshavares samtycke. Om du anser att vi har samlat in personuppgifter fr?n n?gon under till?mplig myndighets?lder i ditt land utan tillb?rligt samtycke b?r du meddela oss p? n?got av de s?tt som anges i avsnittet Kontakta oss. Vi vidtar d? ?tg?rder f?r att utreda och hantera fr?gan omedelbart.

Internationell ?verf?ring, bearbetning och lagring av personuppgifter

Eftersom Cisco ?r en global organisation kan vi ?verf?ra dina personuppgifter till Cisco i USA, till Ciscos dotterbolag runtom i v?rlden eller till tredje parter och aff?rspartners s?som beskrivs ovan som ?r baserade i olika l?nder runtom i v?rlden. Genom att anv?nda v?ra webbplatser och l?sningar eller tillhandah?lla personuppgifter till oss medger och godtar du ?verf?ring, bearbetning och lagring av s?dan information utanf?r ditt bos?ttningsland d?r dataskyddsstandarderna kan se annorlunda ut.

Cisco skyddar och m?jligg?r global ?verf?ring av personuppgifter p? flera olika s?tt:

 • APEC:s sekretesscertifiering

  Ciscos globala integritetsprogram, som beskrivs i den h?r integritetspolicyn, uppfyller Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Cross-Border Privacy Rules System (CBPRs) och Privacy Recognition for Processors (PRP). APEC CBPR-systemet och PRP best?r av best?mmelser f?r organisationer f?r att s?kerst?lla skydd av personuppgifter som ?verf?rs mellan medverkande APEC-ekonomier. Du hittar mer information om APEC Privacy Framework, CBPRs och PRP h?r. V?r certifiering g?ller v?ra aff?rsprocesser i samtliga globala verksamheter som behandlar och ?verf?r personuppgifter till/fr?n v?ra dotterbolag runtom i v?rlden. Du kan se v?ra certifieringar p? valideringssidan genom att klicka p? TRUSTe-st?mpeln.
  TRUSTe
  TRUSTe

 • Privacy Shield mellan EU, Storbritannien och Schweiz

  Cisco Systems Inc. och dess dotterbolag baserade i USA: Acano LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems Capital Corporation, Cisco WebEx LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security, Inc., Jasper International Services LLC, Jasper Technologies LLC, Meraki LLC, Rizio, Inc. (dba Voicea) och Scientific-Atlanta LLC (kollektivt "Cisco-US") deltar i och har certifierat sin efterlevnad av best?mmelserna och principerna i Privacy Shield mellan EU–USA och Schweiz–USA som fastst?llts av det amerikanska handelsministeriet g?llande insamling, anv?ndning och kvarh?llning av personuppgifter som ?verf?rts fr?n Europeiska unionen (EU), Storbritannien och Schweiz. Cisco-US har f?rbundit sig att hantera alla personuppgifter fr?n Europeiska unionen (EU), Storbritannien och Schweiz med h?nvisning till best?mmelserna i Privacy Shield mellan EU–USA och Schweiz–USA, enligt best?mmelsernas till?mpliga principer. Vid eventuell konflikt mellan villkoren i den h?r sekretesspolicyn och principerna i Privacy Shield, ska principerna i Privacy Shield g?lla. Om du vill l?sa mer om best?mmelserna i Privacy Shield kan du bes?ka F?renta staternas handelsministeriums webbplats om Privacy Shield.

  Enligt best?mmelserna i Privacy Shield ansvarar Cisco-US f?r behandlingen av de personuppgifter de f?r in, och d?refter ?verf?r till en tredje part som agerar som ombud f?r deras r?kning. Cisco-US f?ljer Privacy Shields principer f?r all vidare?verf?ring av personuppgifter fr?n EU, Storbritannien och Schweiz, inklusive best?mmelserna om ansvarsskyldighet i samband med vidare?verf?ring. I vissa situationer kan Cisco-US vara tvungna att l?mna ut personuppgifter till f?ljd av en lagstadgad beg?ran fr?n offentliga myndigheter, inklusive f?r att uppfylla nationella s?kerhets- eller brottsbek?mpningskrav. 

  Vad g?ller personuppgifter som tas emot eller ?verf?rs enligt Privacy Shield, s? ?r Cisco-US underst?llt Federal Trade Commissions verkst?llande organ.
  TRUSTe

 • Binding Corporate Rules – Controller inom Europeiska unionen

  Ciscos globala sekretessprogram och -policyer har godk?nts av nederl?ndska, polska, spanska och andra relevanta europeiska sekretessmyndigheter att f?reskriva l?mpliga s?kerhets?tg?rder f?r skydd av sekretess, grundl?ggande r?ttigheter och friheter f?r personer vid ?verf?ring av personuppgifter som skyddas av europeisk lag.Ciscos Binding Corporate Rules Controller (BCR-C) f?reskriver att ?verf?ringar av personuppgifter fr?n Europa som har genomf?rts av Cisco ?ver hela v?rlden omfattas av tillr?ckliga skydds?tg?rder.

  Ett exemplar av BCR-C finns h?r. Mer information om BCR finns h?r.

L?sningar p? klagom?l

Om du har ol?sta sekretessproblem som r?r personuppgifter som behandlats eller ?verf?rts av Cisco enligt CBPRs, PRP och/eller Privacy Shield, eller denna policy, som Cisco inte l?st p? ett tillfredsst?llande s?tt kan du (kostnadsfritt) kontakta v?rt utomst?ende tvistl?sningsorgan som ?r baserat i USA genom att klicka h?r. Eller s? kan du kontakta tillsynsmyndigheten f?r dataskydd i ditt omr?de och be om hj?lp (Obs! Ciscos huvudorganisation i EU finns i Nederl?nderna. Som s?dan ?r v?r ledande EU-myndighet Dutch Autoritiet Persoonsgegevens). 

Under vissa omst?ndigheter som beskrivs mer utf?rligt p? webbplatsen om Privacy Shield, kan du ha r?tt att beg?ra ett bindande skiljedomsf?rfarande n?r andra tvistl?sningsf?rfaranden utt?mts. Under vissa omst?ndigheter som beskrivs mer utf?rligt p? webbplatsen om Privacy Shield, kan du ha r?tt att beg?ra ett bindande skiljedomsf?rfarande n?r andra tvistl?sningsf?rfaranden utt?mts.

S? n?r du oss

Dina ?sikter ?r viktiga f?r oss. Om du har fr?gor eller kommentarer om denna sekretesspolicy klickar du h?r.

Uppdateringar av denna integritetspolicy fr?n Cisco

Vi kan emellan?t uppdatera denna integritetspolicy. Om vi ?ndrar v?r integritetspolicy publicerar vi den reviderade versionen h?r, med ett uppdaterat revisionsdatum. Du samtycker till att bes?ka dessa sidor regelbundet s? att du k?nner till och g?r igenom s?dana revisioner. Om vi g?r v?sentliga ?ndringar av v?r integritetspolicy kan vi ?ven meddela dig p? annat s?tt innan ?ndringarna b?rjar g?lla, till exempel genom att publicera ett meddelande p? v?ra webbplatser eller skicka ett meddelande till dig. Genom att forts?tta anv?nda v?r webbplats efter att s?dana revisioner b?rjat g?lla godk?nner och samtycker du till revisionerna och att f?lja dem.

Ciscos integritetspolicy granskades och togs i bruk den 1 maj 2020.

Klicka h?r f?r den f?reg?ende versionen av sekretesspolicyn.

S? n?r du oss

Om du har fr?gor eller kommentarer om denna integritetspolicy kontaktar du oss genom att klicka h?r eller per post till:

Chief Privacy Office
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Americas Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

EMEAR Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Nederl?nderna

APJC Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapore, Singapore 117372, Singapore

Sekretesspolicy

SammanfattningF?r information om ytterligare Cisco-erbjudanden, se datablad om integritet i Cisco Trust Center

S? n?r du oss

Privacy Request Form

Post: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, USA

欧美黄网站色视频免费_成年片黄网站色大全免播放器_在线观看高清黄网站免费