Har du en konto?

 •   Tilpasset innhold
 •   Dine produkter og st?tte

Trenger du en konto?

Opprett en konto

Ciscos erkl?ring om personvern p? nettet

Senter for tillit og innsyn

Cisco forplikter seg til ? beskytte b?de kundene, produktene og selskapet. Vi har tro p? ? bygge og ivareta tillit, redusere risiko og simpelthen gj?re det rette.

Cisco Systems, Inc. og tilh?rende datterselskaper (samlet omtalt som ?Cisco?) forplikter seg til ? ivareta personvernet ditt og levere ??en positiv brukeropplevelse for nettstedene, produktene og tjenestene v?re (?l?sningene?).

Personvernerkl?ringen gjelder for Cisco-nettsteder og -l?sninger som kobler til eller refererer til denne erkl?ringen, og beskriver hvordan vi behandler personopplysninger, alternativene dine ang?ende innsamling, bruk og tilgang samt hvordan du oppdaterer og korrigerer personopplysningene dine. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger kan gis i tilbudsbeskrivelser, datablad for personvern eller andre varsler f?r eller p? tidspunktet dataene samles inn. Enkelte Cisco-nettsteder kan ha egen personverndokumentasjon som beskriver hvordan vi h?ndterer personopplysninger spesifikt for disse nettstedene eller l?sningene. I den grad et spesifikt varsel for en nettside eller l?sning motstrider med denne personv?rnerkl?ringen, skal et slikt spesifikt varsel kontrollere.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som kan brukes til ? identifisere en person. Dette kan omfatte navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, p?loggingsinformasjon (kontonummer, passord), informasjon om kontoer i sosiale medier eller betalingskortnummer.

De kan ogs? omfatte enhetsidentifikatorer, data og telemetri (som f.eks. IP- eller MAC-adresse) n?r slike data kobles eller knyttes til en persons enhet.

Hvis vi knytter andre data til dine personopplysninger, h?ndterer vi de tilknyttede dataene som personopplysninger.

Innsamling av personopplysninger

Vi kan samle inn data, inkludert personopplysninger, om deg n?r du bruker nettstedene og l?sningene v?re og samhandler med oss. Vi samler ogs? inn personopplysninger fra p?litelige tredjepartskilder og bruker tredjeparter til ? samle inn personopplysninger p? v?re vegne.

Vi samler inn opplysningene dine av en rekke forretnings?rsaker, blant annet for ? kunne gj?re f?lgende:

 • Behandle bestillingen din, inkludert betalingstransaksjoner.
 • La deg abonnere p? nyhetsbrevet v?rt.
 • Sende og behandle markedsf?rings kommunikasjon og preferanser.
 • Opprette en konto.
 • Klargj?re nettsteder og l?sninger og aktivere bruken av visse funksjoner.
 • Personalisering og forbedring av brukeropplevelse og l?sninger.
 • Gi god kundest?tte.
 • Behandle jobbs?knader.
 • Administrere utdanning, testing og sertifikater p? nett.

Vi, og tredjepartene vi samarbeider med, kan kombinere informasjonen som samles inn fra nettstedene og l?sningene v?res fra deg over tid med informasjon vi har f?tt fra andre kilder. Dette hjelper oss med ? forbedre n?yaktighet og fullstendighet, og lar oss bedre skreddersy v?r interaksjon med deg.

Hvis du velger ? gi Cisco personopplysninger tilh?rende en tredjepart (slik som navn, e-post eller telefonnummer), bekrefter du med dette at du har tredjepartens tillatelse til ? dele disse opplysningene. Eksempler inkluderer videresending av referanse- eller markedsf?ringsmateriell til en venn eller sending av jobbhenvisninger. Tredjeparter kan avslutte abonnementet p? fremtidig kommunikasjon via koblingen i den f?rste meldingen eller ved ? klikke her. I enkelte tilfeller kan Cisco og tredjeparter samle inn data automatisk gjennom informasjonskapsler, nettlogger, nettsporere og andre lignende funksjoner. Denne informasjonen brukes til ? bedre forst? og forbedre brukbarheten, ytelsen og effektiviteten til nettstedet eller l?sningen og bidra til ? tilpasse funksjoner, innhold eller tilbud for deg. Les avsnittet Informasjonskapsler og annen nett-teknologi nedenfor for ? f? mer informasjon.

Bruk av personopplysninger

Vi kan bruke personopplysningene dine for ? drive og bidra til sikre sikkerheten til forretningen v?r, levere, forbedre og tilpasse nettsteder og l?sninger, sende varsler, markedsf?ringsmateriale og annen informasjon, samt til andre legitime form?l s? lenge disse er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning. Dette er noen av m?tene vi kan bruke dine personopplysninger p?:

 • Levere en forespurt l?sning.
 • Analysere, st?tte og forbedre nettstedene og l?sningene v?re og nettopplevelsen din.
 • Tilpasse nettsteder og l?sninger, nyhetsbrev og annen kommunikasjon.
 • Administrere og behandle oppl?ring og sertifiseringseksamer.
 • Behandle forholdet ditt til, og samhandlingene dine med, Cisco.
 • Sende informasjon til deg, direkte fra Cisco eller via partnere, for eksempel i tilknytning til markedsf?ring eller kundetilfredshet.

Du kan endre kommunikasjonsinnstillingene dine n?r som helst. Se Dine alternativer og valg av kommunikasjonsinnstillinger nedenfor.

Tilgang til og riktigheten av dine personopplysninger

Vi trenger din hjelp for ? sikre at personopplysningene dine er riktige og oppdaterte til enhver tid. Du har en rekke alternativer for ? f? tilgang til, korrigere, skjule eller slette personopplysningene dine:

 • Du kan se eller redigere personopplysningene dine for Cisco.com og innstillingene dine p? nettet via Ciscos verkt?y for profiladministrasjon.
 • Enkelte Cisco-enheter kan fungere eller anses som ?datakontroll?rer?. N?r en Cisco-enhet fungerer som datakontroll?r, er dine rettigheter til ? f? tilgang til og be om endring eller deaktivering underlagt personvernlovene som gjelder for denne Cisco-enheten, som beskrevet i dokumentasjonen for den spesifikke l?sningen.
 • Hvis du trenger ytterligere hjelp, eller hjelp med tilgang til, korrigering av, skjuling av eller sletting av personopplysningene dine, kan du ta direkte kontakt med oss. Vi gj?r en stor innsats for ? im?tekomme rimelige foresp?rsler om tilgang til, oppdatering, sletting, skjuling eller korrigering av dataene. Vi svarer p? henvendelser innen 30 dager. Hvis vi ikke kan im?tekomme foresp?rselen din eller trenger mer tid, forklarer vi hvorfor.
 • I noen omstendigheter kan noen Cisco-enheter opptre eller anses som ?databehandlingsansvarlige?. N?r en Cisco-enhet fungerer som en databehandlingsansvarlig og du vil ut?ve dine rettigheter til ? f? tilgang til og be om endring, skjuling eller deaktivering, vil Cisco rette deg til datakontroll?ren under de gjeldende lovene for databeskyttelse.

Dine alternativer og valg av kommunikasjonsinnstillinger

Vi lar deg velge hva du ?nsker ? motta, fra et stort utvalg av informasjon knyttet til virksomheten v?r, programmene, nettstedet og l?sningene v?re. Du kan administrere innstillingene dine for kommunikasjonen ved bruk av de f?lgende metodene:

 • Ved ? f?lge instruksjonene inkludert i markedsf?rings-e-poster fra oss for ? slutte ? motta denne typen e-poster.
 • Ved ? fylle ut og sende inn dette skjemaet eller ved ? kontakte oss via post til: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. S?rg for ? ta med navn, e-postadresse og bestemt, relevant informasjon om typen informasjon du ikke lenger ?nsker ? motta.
 • For tekstmeldingstjenester (SMS-tjenester) kan du svare p? en tekstmelding du har mottatt, med ?STOP?, ?END?, eller ?QUIT?.

Disse valgene gjelder ikke for tjenestevarsler eller annen obligatorisk informasjon som anses som en del av enkelte programmer, nettsteder og l?sninger som du muligens kommer til ? motta med jevne mellomrom, med mindre du slutter ? bruke programmet, nettstedet eller l?sningen i henhold til gjeldende vilk?r. Med din tillatelse kan vi dele personopplysningene dine med Ciscos forretningspartnere eller selgere, slik at de kan dele informasjon om nettsteder, programmer, produkter eller tjenester du kanskje kan ha interesse av. Klikk her for ? velge bort denne typen videreformidling fra Cisco til tredjeparter for markedsf?ringsform?l.

Gjennom ? bruke nettstedene og l?sningene v?re eller gjennom ? oppgi personopplysninger godtar du at vi kan kommunisere med deg elektronisk om sikkerhet, personvern og administrasjonssp?rsm?l tilknyttet din bruk. Hvis vi f.eks. oppdager et sikkerhetsbrudd i systemene v?re, kan vi fors?ke ? varsle deg gjennom ? legge ut et varsel p? nettstedene v?re, ved ? sende deg en e-post eller ta kontakt p? andre m?ter.

Deling av personopplysninger

Vi kan dele personopplysningene dine med tredjeparter i forbindelse med v?r forretningsdrift for ? levere, forbedre, sikre og tilpasse v?re nettsteder og l?sninger, sende markedsf?ringsmateriale og annen informasjon knyttet til virksomheten v?r, samt til andre legitime form?l s? lenge disse er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning eller med din tillatelse.

Vi kan dele dine personopplysninger p? f?lgende m?ter:

 • Innenfor Cisco og v?re andre verdensompennende datterselskaper for databehandling, f.eks. markedsf?ring, virksomhet, sikkerhet, nettsteds- eller l?sningsfunksjon eller oppbevaring.
 • Med Ciscos forretningspartnere eller selgere, slik at de kan dele informasjon med deg om produktene eller tjenestene de tilbyr. For ? velge bort denne typen videreformidling fra Cisco til tredjeparter for markedsf?ringsform?l kan du klikke her.
 • Med forretningspartnere, tjenesteleverand?rer, autoriserte tredjepartsagenter eller entrepren?rer for ? levere eller muliggj?re en ?nsket l?sning, tjeneste eller transaksjon. Dette omfatter, men er ikke begrenset til f?lgende: behandling av bestillinger eller kredittkorttransaksjoner, vertsfunksjon for nettsteder, seminarregistrering, hjelp til salgsrelatert arbeid eller ettersalgst?tte, samt levering av kundest?tte.
 • I forbindelse med, eller under forhandlinger om, eventuelle sammensl?inger, salg av selskapets eiendeler, konsolidering eller restrukturering, finansiering eller oppkj?p av hele eller deler av v?r virksomhet av eller til et annet selskap.
 • Som svar p? en informasjonsforesp?rsel fra en kompetent myndighet eller tredjepart i tilfeller der vi mener videreformidling st?r i henhold til, eller p? andre m?ter kreves av gjeldende lovgivning, forskrifter eller juridiske prosesser.
 • Med rettsh?ndhevende tjenestepersoner, offentlige myndigheter eller andre tredjeparter slik det er n?dvendig for ? etterf?lge rettslige prosesser eller krav for nasjonal sikkerhet, beskytte Ciscos rettigheter, eiendom eller sikkerhet, samt Ciscos forretningspartnerne, deg, eller andre slik det kreves av gjeldende lovgivning.
 • I samlet, anonymisert og/eller deidentifisert form, slik at dataene ikke kan brukes til ? identifisere deg.
 • I andre tilfeller der vi varsler deg og du samtykker til delingen.

Beskyttelse av personopplysninger

V?r intensjon er ? beskytte personopplysninger betrodd til oss, og ? behandle disse p? en sikker m?te i henhold til denne personvernerkl?ringen. Cisco bruker fysiske, administrative og tekniske sikkerhetsmetoder som er ment ? beskytte dine personopplysninger fra utilsiktet eller uautorisert ?deleggelse, tap, endring, uautorisert videreformidling eller tilgang. Kontraktene v?re krever ogs? at leverand?rene vi samarbeider med, beskytter slik informasjon fra utilsiktet eller uautorisert tilgang, tap, endring, uautorisert videreformidling eller tilgang. Internett kan imidlertid ikke garanteres ? v?re 100 % sikkert, og vi kan ikke forsikre eller garantere sikkerheten av personopplysninger du gir.

Fortsatt oppbevaring av personopplysninger

Vi oppbevarer dine personopplysninger slik det er n?dvendig for ? oppn? form?lene som dataene ble samlet inn for. Vi beholder og bruker dine personopplysninger slik det er n?dvendig for ? overholde v?re bedriftskrav eller juridiske forpliktelser, l?se tvister, beskytte v?re eiendeler og h?ndheve v?re rettigheter og avtaler.

Bruk av informasjonskapsler og annen nett-teknologi

Som mange andre nettsteder bruker Cisco verkt?y for automatisk datainnsamling, slik som informasjonskapsler, innebygde nettkoblinger og nettsporere. Disse verkt?yene samler inn viss standard informasjon som nettleseren sender til oss (f.eks. IP-adresse, MAC-adresse, klikkadferd og telemetri).

Disse verkt?yene bidrar til ? gj?re bes?ket p? nettstedene og l?sningene enklere, mer effektivt og mer tilpasset. Vi bruker ogs? denne informasjonen til ? forbedre nettstedet og l?sningene samt levere en bedre tjeneste og verdi.

Vi samarbeider med tredjeparter for ? vise annonser p? nettstedet v?rt og administrere annonsene v?re p? andre nettsteder. Tredjepartspartnerne v?re kan bruke informasjonskapsler eller lignende teknologi til ? levere annonser basert p? aktiviteten din p? nettet og interessene dine. Du kan velge bort denne annonseringen, men du vil fortsatt se generiske annonser som ikke er personlige.

Se Slik bruker Cisco automatiske datainnsamlingsverkt?y for mer informasjon.

G? til Ciscos behandling av samtykke til informasjonskapsler for ? oppdatere innstillingene for informasjonskapsler.

Tilknyttede nettsteder

Vi kan oppgi linker til andre nettsteder og tjenester tilh?rende tredjeparter som er utenfor v?r kontroll og som ikke dekkes av denne personvernerkl?ringen. Vi oppfordrer deg til ? se gjennom personvernerkl?ringene som er lagt ut p? nettstedene du bes?ker.

Forum og chatterom

Hvis du deltar i et diskusjonsforum, lokale fellesskap eller et chatterom p? et Cisco-nettsted, b?r du v?re oppmerksom p? at informasjonen du oppgir der (p? den offentlige profilen din), gj?res tilgjengelig for andre i bred forstand, og kan brukes til ? kontakte deg, sende deg u?nskede meldinger eller til form?l som hverken du eller Cisco har kontroll over. V?r ogs? oppmerksom p? at individuelle fora og chatterom kan ha ytterligere regler og vilk?r for bruk. Cisco er ikke ansvarlig for personopplysninger eller annen informasjon du velger ? dele i slike fora. Klikk her hvis du vil be oss om ? fjerne personopplysningene dine fra bloggen eller forumet v?rt. I enkelte tilfeller kan vi kanskje ikke fjerne personopplysningene dine. I disse tilfellene informerer vi deg om dette og forklarer hvorfor.

Barns personvern

Cisco oppfordrer foreldre og foresatte til ? spille en aktiv rolle n?r det gjelder barnas aktiviteter p? nettet. Cisco samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn uten n?dvendig samtykke fra foreldre eller verger. Hvis du mener at vi har innhentet personopplysninger fra noen under gjeldende lavalder i ditt land uten riktig samtykke, m? du gi oss beskjed ved hjelp av fremgangsm?tene beskrevet i delen Kontakt oss. Vi iverksetter n?dvendige tiltak for ? unders?ke og ta tak i problemet s? raskt som mulig.

Internasjonal overf?ring, behandling og lagring av personopplysninger

Ettersom Cisco er en global organisasjon, kan vi overf?re dine personopplysninger til Cisco i USA, hvilket som helst Cisco-datterselskap i verden eller tredjeparter og forretningspartnere i forskjellige land som beskrevet over. Gjennom din bruk av v?re nettsteder og l?sninger eller gjennom ? gi oss dine personopplysninger, der dette er tillatt under gjeldende lovgivning, anerkjenner og godtar du overf?ring, behandling og lagring av denne informasjonen utenfor landet du bor i, til land der standardene for personvern kan skille seg fra standardene i ditt land.

Cisco beskytter og muliggj?r global overf?ring av personopplysninger p? en rekke m?ter:

 • APEC-personvernsertifisering

  Ciscos globale personvernprogram som beskrevet i denne personvernerkl?ringen, er i samsvar med APECs (Asia Pacific Economic Cooperation) CBPRs (Cross-Border Rules-system – regelverk for personvern som krysser grenser) og PRP (Recognition for Processors – anerkjennelse for behandlere). APECs CBPR-system og PRP er et rammeverk som hjelper organisasjoner med ? sikre at personopplysninger beskyttes n?r de overf?res mellom deltakende APEC-markeder. Du kan finne mer informasjon om APEC Privacy Framework (rammeverk for personvern), CBPRs og PRP her. Sertifiseringen v?r gjelder for alle bedriftsprosessene i den globale driften som behandler og overf?rer personopplysninger til og fra samarbeidspartnerne v?re. Hvis du vil se sertifiseringene v?re, kan du klikke p? TRUSTe-merket for ? g? til valideringssiden for hver enkelt.

  TRUSTe

  TRUSTe
 • Privacy Shield (personvernskjold) for EU, Storbritannia og Sveits til USA

  Cisco Systems Inc. og dets datterselskaper basert i USA: Acano LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems Capital Corporation, Cisco WebEx LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security, Inc., Jasper International Services LLC, Jasper Technologies LLC, Meraki LLC og Scientific-Atlanta LLC (samlet ?Cisco USA?) deltar i og har sertifisert samsvar med Privacy Shield-rammeverkene for EU-USA og Sveits-USA, som lagt frem av det amerikanske handelsdepartementet ang?ende innsamling, bruk og lagring av personopplysninger overf?rt fra Den europeiske union (EU), Storbritannia og Sveits. Alle personopplysninger som Cisco-US mottar fra EU-medlemsland, Storbritannia og Sveits, behandles i henhold til Privacy Shield-rammeverkene for EU-USA og Sveits-USA. Ved eventuelle avvik mellom vilk?rene i denne personvernerkl?ringen og Privacy Shield-prinsippene, skal Privacy Shield-prinsippene ha forrang. Hvis du vil ha mer informasjon om Privacy Shield-rammeverkene, kan du g? til Privacy Shield-nettstedet til det amerikanske handelsdepartementet.

  Cisco-US er ansvarlig for ? behandle personopplysningene vi mottar i henhold til Privacy Shield-rammeverkene, og p?f?lgende overf?ringer til en tredjepart som handler p? v?re vegne. Cisco-US overholder Privacy Shield-prinsippene for all videref?ring av personopplysninger fra EU, Storbritannia og Sveits, herunder ansvaret for videresending. I enkelte situasjoner m? kanskje Cisco-US oppgi personopplysninger som f?lge av juridiske foresp?rsler fra offentlige myndigheter, inkludert for ? overholde krav for nasjonal sikkerhet eller rettsh?ndheving.

  N?r det gjelder personopplysninger som mottas eller overf?res i henhold til disse Privacy Shield-rammeverkene, er Cisco-US underlagt regulerende p?bud fra USAs Federal Trade Commission.

  TRUSTe
 • EU bindende selskapsregler – kontroll?r

  Nederlandske, polske, spanske og andre relevante europeiske datatilsynsmyndigheter har godkjent Ciscos globale program og policyer for personvern som sikrer personvern, ivaretar grunnleggende rettigheter og sikrer enkeltpersoners frihet til ? overf?re personopplysninger som er beskyttet i henhold til europeisk lov. Ciscos bindende selskapsregler – kontroll?r (BCR-C) sikrer at overf?ringer av europeiske personopplysninger som Cisco foretar over hele verden, er underlagt tilstrekkelige sikkerhetstiltak.

  Du finner en kopi av BCR-C her. Mer informasjon om BCR-er finnes her.

Klagel?sning

Hvis du har et personvernproblem relatert til personopplysninger som er behandlet eller overf?rt av Cisco i henhold til CBPRs og/eller Privacy Shield eller denne erkl?ringen, som du ikke har f?tt et tilfredsstillende svar fra Cisco p?, kan du (uten kostnader) ta kontakt med den USA-baserte tredjepartsleverand?ren av tvistel?sninger ved ? klikke p? her. Alternativt kan du kontakte datatilsynsmyndigheten i din jurisdiksjon for hjelp (Merk at Ciscos hovedvirksomhet i EU er i Nederland. Dermed er v?r hovedmyndighet i EU det nederlandske datatilsynet: Persoonsgegevens).

I enkelte tilfeller som er beskrevet p? Privacy Shield-nettstedet har du kanskje rett til ? gj?re krav p? bindende megling n?r andre prosedyrer for tvistel?sning ikke er vellykket.

Slik kontakter du oss

Vi setter pris p? ? h?re dine meninger. Klikk her hvis du har sp?rsm?l eller kommentarer knyttet til denne personvernerkl?ringen.

Oppdateringer av denne Cisco-personvernerkl?ringen

Vi kan fra tid til annen oppdatere denne personvernerkl?ringen. Hvis vi endrer personvernerkl?ringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Du samtykker til ? bes?ke disse sidene med jevne mellomrom for ? gj?re deg kjent med og se gjennom slike reviderte versjoner. Hvis vi foretar vesentlige endringer i personvernerkl?ringen, kan vi ogs? varsle deg p? andre m?ter f?r endringene trer i kraft, ved for eksempel ? legge ut et varsel p? nettstedene v?re eller sende deg et varsel. Ved ? fortsette ? bruke nettstedet v?rt etter at slike endringer har tredd i kraft, godtar du endringene og samtykker til ? overholde dem.

Cisco-personvernerkl?ringen revidert og trer i kraft fra og med 1. mai 2020.

Klikk her for ? se den tidligere versjonen av personvernerkl?ringen.

Slik kontakter du oss

Hvis du har sp?rsm?l eller kommentarer knyttet til denne personvernerkl?ringen, kan du kontakte oss ved ? klikke her eller sende en e-post til:

Chief Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Americas Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA 

EMEAR Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Nederland

APJC Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapore, Singapore 117372, Singapore

Personvernerkl?ring

OppsummeringDu kan se i Dataark om personvern p? Cisco Trust Center for informasjon om ytterligere Cisco-tilbud

Slik kontakter du oss

Skjema for personvernsforesp?rsel

Post: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

欧美黄网站色视频免费_成年片黄网站色大全免播放器_在线观看高清黄网站免费