Rendelkezik fiókkal?

 •   Személyre szabott tartalom
 •   Az ?n termékei és támogatásuk

Szüksége van fiókra?

Fiók létrehozása

Cisco Online adatvédelmi nyilatkozat

Megbízhatósági és átláthatósági k?zpont

A Cisco elk?telezett az ügyfelei, a?termékei és az üzleti tevékenységei, valamint a?rá bízott adatok er?s védelmének fenntartása iránt. Hiszünk a?bizalom kiépítésében és fenntartásában, a?kockázatkezelésben, valamint az etikus és felel?sségteljes m?k?désben.?

A Cisco Systems, Inc. és leányvállalatai (együttesen a ?Cisco”) elk?telezettek az adatai védelme és az iránt, hogy a webhelyeink, valamint a termékeink és szolgáltatásaink (?megoldások”) használatakor ?nnek pozitív élményben legyen része.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat azokra a Cisco-webhelyekre és -megoldásokra vonatkozik, amelyek hivatkozás vagy említés révén erre a nyilatkozatra utalnak. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok általunk végzett kezelésének módját, valamint az ?n számára az adatgy?jtés, -felhasználás és -elérés szempontjából rendelkezésre álló lehet?ségeket, továbbá a személyes adatok frissítésének és helyesbítésének módját ismerteti. A személyes adatokra vonatkozó gyakorlatainkról további információval szolgálhatunk az ajánlatok leírásában, az adatvédelmi adatlapokban, valamint az adatgy?jtés el?tt vagy az adatgy?jtéskor biztosított jogi nyilatkozatokban. Egyes Cisco-webhelyek és -megoldások saját adatvédelmi nyilatkozattal rendelkezhetnek, amelyek leírják, hogy az adott webhely vagy megoldás esetében hogyan kezeljük a személyes adatokat. Amennyiben a webhelyr?l vagy megoldásról szóló kül?n értesítés ellentmond a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak, akkor a kül?n értesítés az irányadó.

Mi min?sül személyes adatnak?

?Személyes adat” minden, az egyén azonosítására alkalmas adat, t?bbek k?z?tt a név, a cím, az e-mail-cím, a telefonszám, a bejelentkezési adatok (fiókszám, jelszó), a k?z?sségimédia-fiók adatai vagy a bankkártyaadatok. 

Tartalmazhat eszk?zazonosítókat, -adatokat és -telemetriát (például IP- vagy MAC-címet), ha ezek az adatok egy adott személy eszk?zéhez kapcsolódnak vagy k?t?dnek.

Ha más adatokat is kapcsolunk a személyes adataihoz, akkor ezeket a kapcsolt adatokat is személyes adatokként kezeljük.

A személyes adatok gy?jtése

A webhelyünk és megoldásaink használata, valamint az ezzel kapcsolatos interakció során adatokat gy?jthetünk, a személyes adatokat is ideértve. Megbízható harmadik felekt?l származó személyes adatokat is beszerzünk, és megbízunk harmadik feleket, hogy személyes adatokat gy?jtsenek a nevünkben.

T?bbféle üzleti okból gy?jtünk személyes adatokat, mint például:

 • A megrendelések, t?bbek k?z?tt a fizetési tranzakciók feldolgozása céljából.
 • Hírlevélre t?rtén? feliratkozás biztosítása érdekében.
 • Marketingkommunikáció és preferenciák küldése és kezelése.
 • Fiók létrehozásához.
 • Webhelyek és megoldások kiépítése és bizonyos szolgáltatások használatának lehet?vé tétele.
 • A felhasználói élmény és megoldások személyre szabása, javítása és fejlesztése.
 • ügyféltámogatás nyújtásához.
 • állásra való jelentkezés kezeléséhez.
 • Online oktatás, tesztelés és tanúsítások adminisztrációja.

Mi és az általunk bevont harmadik felek az ?nr?l hosszabb id? alatt gy?jt?tt, a kül?nb?z? webhelyeinkr?l és megoldásainkból származó adatokat ?sszevonhatjuk a más forrásokból származó adatokkal. Ez segít az ?sszegy?jt?tt adatok pontosságának és teljességének javításában, és lehet?vé teszi számunkra az ?nnel kapcsolatos interakcióink jobb személyre szabását.

Ha ?n valamely harmadik fél személyes adatait (például a nevét, az e-mail-címét vagy a telefonszámát) megadja a Cisco számára, akkor kijelenti, hogy rendelkezik a harmadik fél ehhez szükséges engedélyével. Erre példa t?bbek k?z?tt referencia- vagy marketinganyag továbbítása egy barátnak vagy ajánlások küldése valamely állás bet?ltésére. A harmadik felek az eredeti üzenetben megadott hivatkozást k?vetve vagy ide kattintva leiratkozhatnak bármely kés?bbi megkeresésr?l. Bizonyos esetekben a Cisco és az általunk bevont harmadik felelek automatikusan adatokat gy?jthetnek cookie-k, webnaplók, webjelz?k és más hasonló alkalmazások útján. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy javítsuk a webhely vagy a megoldás használhatóságát, teljesítményét és hatékonyságát, valamint jobban megértsük ?ket, és személyre szabhassuk a szolgáltatásokat, a tartalmat és az ajánlatokat az ?n számára. További információért olvassa el az alábbi, Cookie-k és más webtechnológiák cím? szakaszt.

A személyes adatainak felhasználása

A személyes adatait a vállalatunk m?k?dtetésére és biztonságának biztosítására, a webhelyeink és megoldásaink eljuttatására, javítására és személyre szabására, értesítések, marketingcélú és egyéb üzenetek küldésére, valamint a vonatkozó jogszabályok által megengedett más, jogszer? célokra használhatjuk. A személyes adatok felhasználásának néhány módja például:

 • Az ?n által kért megoldás eljuttatása.
 • A webhelyeink és megoldásaink, illetve a felhasználói élmény elemzése, támogatása és javítása.
 • Webhelyek és megoldások, hírlevelek és más kommunikációs eszk?z?k személyre szabása.
 • A képzéseinek és min?sít? vizsgáinak kezelése és feldolgozása.
 • A Cisco vállalattal való kapcsolatának és interakcióinak kezelése.
 • ?nnek szóló üzenetek küldése k?zvetlenül a Cisco vállalattól vagy a partnereinkt?l, t?bbek k?z?tt marketing céljából vagy az ügyfél-elégedettség n?velése érdekében.

A kommunikációs beállításait bármikor módosíthatja. A lehet?ségeit az alábbiakban tekintheti meg, és kiválaszthatja a kommunikációs beállításait.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és az adatok pontossága

A személyes adatai pontosságának és naprakészségének meg?rzéséhez szükségünk van a segítségére. Lehet?ségeket kínálunk a személyes adatainak elérésére, helyesbítésére, letiltására és t?rlésére:

 • Online megtekintheti és szerkesztheti a Cisco.com webhelyen elérhet? személyes adatait és beállításait a Cisco Profile Management eszk?zzel.
 • Bizonyos Cisco-entitások ?adatkezel?ként” járhatnak el, vagy annak min?sülhetnek. Ha egy Cisco-entitás adatkezel?ként jár el, k?zvetlenül gyakorolhatja vele szemben adathozzáférési jogát, és kérhet helyesbítést, letiltást vagy inaktiválást a vonatkozó adatvédelmi t?rvényeknek megfelel?en, amint az a meghatározott megoldás dokumentációjában szerepel.
 • Ha a személyes adatai elérésével, helyesbítésével, letiltásával vagy t?rlésével kapcsolatban további segítségre van szüksége, k?zvetlenül vegye fel velünk a kapcsolatot. Jóhiszem?en elvárható er?feszítéseket fogunk tenni az adatok elérésére, t?rlésére, frissítésére, letiltására vagy helyesbítésére vonatkozó észszer? kérelmek teljesítésére. Kérelmére 30 napon belül válaszolunk. Amennyiben nem tudjuk teljesíteni kérelmét, vagy t?bb id?re van szükségünk, úgy magyarázattal fogunk szolgálni.
 • Bizonyos k?rülmények k?z?tt egyes Cisco-entitások ?adatfeldolgozóként” járhatnak el, vagy annak min?sülhetnek. Ha egy Cisco-entitás adatfeldolgozóként jár el, és ?n gyakorolni kívánja az adathozzáférési, -helyesbítési, -letiltási vagy -inaktiválási jogát, a Cisco a vonatkozó adatvédelmi t?rvények alapján az adatkezel?h?z irányítja ?nt.

A lehet?ségei és a kommunikációs beállításai kiválasztása

Lehet?séget adunk ?nnek, hogy megkaphassa a vállalatunkkal, programjainkkal, webhelyünkkel és megoldásainkkal kapcsolatos kül?nb?z? információkat. A kommunikációs beállításait a k?vetkez? módszerekkel kezelheti:

 • Az általunk küld?tt ?sszes promóciós e-mail tartalmaz utasításokat, melyeket k?vetve leiratkozhat az adott levelezési listáról.
 • Kit?ltheti és beküldheti ezt az ?rlapot, vagy postai úton is kapcsolatba léphet velünk: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Ne felejtse el feltüntetni a nevét, az e-mail-címét és a konkrét, releváns információkat azokra az anyagokra vonatkozóan, amelyeket már nem szeretne megkapni.
 • R?vidüzenet-szolgáltatások (?SMS-szolgáltatások”) esetén válaszoljon a kapott SMS-re a ?STOP” (leállítás), az ?END” (befejezés) vagy a ?QUIT” (lemondás) szóval.

Ezek a választási lehet?ségek nem vonatkoznak azokra a szolgáltatási értesítésekre vagy más k?telez? üzenetekre, amelyek bizonyos programok, webhelyek és megoldások részeinek számítanak, és amelyeket rendszeresen megkap, amíg abba nem hagyja a program, webhely vagy megoldás használatát, vagy le nem mondja a használatukat, az arra vonatkozó szerz?déses feltételeknek megfelel?en. Az ?n engedélyével a személyes adatait a Cisco üzleti partnereivel vagy szállítóival is megoszthatjuk, hogy az érdekl?désére számot tartó webhelyekre, programokra, termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó információkat küldhessenek ?nnek. Ha le szeretné mondani, hogy a Cisco harmadik felekkel a saját marketingjük céljából megossza adatait, kérjük, kattintson ide.

A webhelyünk, illetve megoldásaink használatával, vagy a személyes adatai más módon t?rtén? bevonásával vagy megadásával elfogadja, hogy biztonsági, adatvédelmi és adminisztrációs kérdésekben elektronikus formában kommunikálhatunk ?nnel a használatot illet?en. A biztonsági rendszerrel kapcsolatos probléma esetén például megkísérelhetjük az értesítés webhelyeinken való megjelenítésével, e-mail küldésével vagy más módon t?rtén? kapcsolatfelvétellel elektronikus formában értesíteni ?nt.

A személyes adatainak megosztása

A személyes adatait megoszthatjuk harmadik felekkel a vállalatunk m?k?dtetése, a webhelyeink és megoldásaink eljuttatása, javítása, biztonságossá tétele és személyre szabása, a vállalatunkkal kapcsolatos marketingcélú és egyéb üzenetek küldése, valamint a vonatkozó jogszabályok által megengedett más, jogszer? célból, illetve az ?n engedélyével.

A személyes adatokat a k?vetkez? módokon oszthatjuk meg:

 • A Cisco vállalaton belül és világszerte bármelyik leányvállalatunkkal, adatkezelés, például marketing, üzleti m?veletek, biztonság, webhely vagy megoldás m?k?dtetése vagy tárolás céljából.
 • A Cisco üzleti partnereivel vagy beszállítóival, hogy megoszthassák ?nnel a termékeikre és szolgáltatásaikra vonatkozó információkat. Ha le szeretné mondani, hogy a Cisco harmadik felekkel a saját marketingjük céljából megossza adatait, kérjük, kattintson ide.
 • üzleti partnerekkel, szolgáltatókkal, jogosult harmadik fél ügyn?keivel vagy megbízottaival a kért webhely, megoldás, szolgáltatás vagy tranzakció nyújtásához. T?bbek k?z?tt például a k?vetkez? célokból: megrendelések és hitelkártya-tranzakciók feldolgozása, webhelyek üzemeltetése, szemináriumi regisztráció biztosítása, értékesítéshez k?thet? vagy értékesítés utáni támogatás el?segítése, valamint ügyféltámogatás nyújtása.
 • ?sszeolvadással, a vállalati eszk?z?k eladásával, ?sszevonással vagy szerkezetátalakítással, finanszírozással, vagy a vállalatunknak egy másik vállalat általi részbeni vagy teljes egészében t?rtén? felvásárlásával, vagy az ezekre vonatkozó tárgyalásokkal kapcsolatban.
 • Valamely illetékes hatóság vagy harmadik fél általi információkérésre válaszul, ha úgy véljük, hogy az adatok átadása valamely vonatkozó jogszabálynak, szabálynak vagy jogi eljárásnak megfelel?en, vagy az abban el?írtak szerint t?rténik.
 • Rendfenntartó szervekkel, kormányzati hatóságokkal vagy más harmadik féllel, amennyiben az a jogi eljárásoknak vagy a nemzetbiztonsági k?vetelményeknek való megfelelés szempontjából szükséges; ha az a Cisco és az üzleti partnereinek, az ?n vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának megóvása érdekében szükséges; vagy amint azt a vonatkozó jogszabály egyébként megkívánja.
 • ?sszesített, anonimizált és/vagy személyazonosításra nem alkalmas formában, amely vélhet?en nem használható az ?n azonosítására.
 • Amennyiben err?l egyéb formában értesítettük, és ?n hozzájárul az adatok megosztásához.

A személyes adatainak biztonsága

Szándékunkban áll a ránk bízott személyes adatok védelme és ezen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelel?, biztonságos kezelése. A Cisco fizikai, adminisztratív és technikai biztosítékokat vezet be, amelyek célja személyes adatainak védelme a véletlen vagy jogellenes megsemmisítéssel, elvesztéssel, módosítással, jogosulatlan nyilvánosságra hozatallal vagy hozzáféréssel szemben. Szerz?désben is el?írjuk, hogy beszállítóink védjék ezeket az adatokat a véletlen vagy jogellenes megsemmisítéssel, elvesztéssel, módosítással, jogosulatlan nyilvánosságra hozatallal vagy hozzáféréssel szemben. Az internet 100%-os biztonsága azonban nem garantálható, ezért mi sem garantálhatjuk vagy szavatolhatjuk a megadott személyes adatok biztonságát.

A személyes adatok meg?rzése

A személyes adatait szükség szerint azoknak a céloknak a teljesítése érdekében ?rizzük meg, amelyek miatt azokat gy?jt?ttük. A személyes adatait szükség szerint az üzleti k?vetelményeinknek való megfelelés, a jogszabályból ered? k?telezettségeink teljesítése, a vitás kérdések megoldása, az eszk?zeink védelme, valamint a jogaink és szerz?déseink betartatása céljából ?rizzük meg és használjuk fel.

Cookie-k és más webtechnológiák használata

Számos webhelyhez és webalapú megoldáshoz hasonlóan a Cisco automatikus adatgy?jt? eszk?z?ket használ, például cookie-kat, beágyazott webes hivatkozásokat és webjelz?ket. Ezek az eszk?z?k bizonyos el?re meghatározott adatokat gy?jtenek, amelyeket az ?n b?ngész?je küld nekünk (például az Internet Protocol (IP) címet, MAC-címet, a kattintási adatfolyam viselkedését és a telemetriát). 

Ezek az eszk?z?k el?segítik a webhelyünk és a megoldásaink egyszer?bb, hatékonyabb és személyre szabottabb látogatását. Az adatokat arra is felhasználjuk, hogy javítsuk webhelyünket és megoldásainkat, és még nagyszer?bb szolgáltatást és értéket nyújtsunk.

Abból a célból alakítunk ki partnerséget harmadik felekkel, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a webhelyünk?n, és hogy kezeljük hirdetéseink más webhelyeken t?rtén? megjelenítését. Harmadik fél partnereink cookie-kat vagy ehhez hasonló technológiákat használhatnak a b?ngészési tevékenységén és érdekl?dési k?rén alapuló hirdetések megjelenítése érdekében. Lemondhatja az ilyen hirdetéseket, azonban az általános, nem személyre szabott hirdetések továbbra is megjelennek.

Err?l b?vebben a ?Hogyan használja a Cisco az automatikus adatgy?jt? eszk?z?ket” oldalon olvashat.

Cookie-beállításainak frissítésével kapcsolatban használja a Cisco cookie-hozzájárulás kezel?jét.

Hivatkozott webhelyek

Egyéb harmadik felek webhelyeire és szolgáltatásaira mutató hivatkozásokat biztosíthatunk, amely webhelyekre nincs befolyásunk, és amelyekre a jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik. Azt javasoljuk, hogy olvassa el a meglátogatott webhelyeken k?zzétett adatvédelmi nyilatkozatokat.

Fórumok és cseveg?szobák

Ha Cisco-webhelyen beszélget?fórumokon, helyi k?z?sségekben vagy cseveg?szobákban vesz részt, tudatában kell lennie annak, hogy az itt megadott információ (vagyis a nyilvános profilja) mások számára szélesk?r?en elérhet?vé válik, és felhasználható az ?nnel t?rtén? kapcsolatfelvételre, kéretlen üzenetek küldésére és olyan célokra, amelyekre sem a Cisco vállalatnak, sem ?nnek nincs befolyása. Azt is vegye figyelembe, hogy az egyes fórumok és cseveg?szobák további szabályokkal és feltételekkel rendelkezhetnek. A Cisco nem felel?s a személyes információkért, sem bármilyen más információért, amelyeket ezeken a fórumokon megad. Ha szeretné kérni személyes adatainak a blogunkból vagy k?z?sségi fórumunkból t?rtén? eltávolítását, kattintson ide. Bizonyos esetekben el?fordulhat, hogy nem tudjuk eltávolítani a személyes adatait. Ilyenkor err?l, továbbá az eltávolítás akadályának okáról egyaránt értesítjük.

Gyermekek adatainak védelme

A Cisco azt javasolja a szül?knek és a gyámoknak, hogy vállaljanak aktív szerepet gyermekeik online tevékenységeiben. A Cisco tudatosan nem gy?jt személyes adatokat a gyermekekt?l a szül?k vagy a gyám megfelel? beleegyezése nélkül. Ha úgy véli, hogy megfelel? beleegyezés nélkül gy?jt?ttünk személyes adatokat az ?n országában valakit?l, akinél a kora miatt beleegyezésre lett volna szükség, akkor tudassa velünk a Lépjen kapcsolatba velünk szakaszban ismertetett módokon, és megfelel? lépéseket fogunk tenni a probléma gyors kivizsgálása és megoldása érdekében.

A személyes adatok nemzetk?zi továbbítása, kezelése és tárolása

Mivel a Cisco egy globális vállalat, továbbíthatjuk személyes adatait az Amerikai Egyesült államokban található Cisco vállalatnak, világszerte a Cisco bármely leányvállalatának, valamint a fent leírtakban foglalt harmadik feleknek és üzleti partnereknek, amelyek a világ kül?nféle országaiban találhatók. A webhelyeink és megoldásaink használatával, valamint bármilyen személyes adat megadásával – ahol ezt a vonatkozó jogszabályok megengedik – tudomásul veszi és elfogadja ezen adatoknak a nem a lakhelye szerinti országokba t?rtén? továbbítását, valamint az azon országokban t?rtén? kezelését és tárolását, melyekben eltér? adatvédelmi el?írások lehetnek érvényben.

A Cisco t?bbféle módon is védi és biztosítja a személyes adatok globális továbbítását:

 • APEC adatvédelmi tanúsítvány

A Cisco jelen Adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett globális adatvédelmi programja megfelel az ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttm?k?dés (APEC) határokon átnyúló adatvédelmi szabályrendszerének (CBPRs) és az adatfeldolgozók adatvédelmi elismerésének (PRP). Az APEC CBPR rendszer és a PRP keretrendszert biztosít a szervezetek számára a részt vev? APEC-gazdaságok k?z?tt továbbított személyes adatok védelme érdekében. Az APEC adatvédelmi keretrendszerér?l, a CBPRs-r?l és a PRP-r?l itt olvashat további információkat. A tanúsítványunk a globális m?k?dési területünk?n vonatkozik azokra az üzleti folyamatokra, amelyek személyes adatokat kezelnek, és továbbítanak a Cisco és társvállalatai k?z?tt az egész világon. A tanúsítványainkat az egyes érvényesítési oldalakon tekintheti meg a TRUSTe bélyegz?kre kattintva. 
TRUSTe
TRUSTe

 • Az EU-, Egyesült Királyság- és a Svájc–USA adatvédelmi pajzsok

A Cisco Systems Inc. és egyesült államokbeli székhely? leányvállalatai: Acano LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems Capital Corporation, Cisco WebEx LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security, Inc., Jasper International Services LLC, Jasper Technologies LLC, Meraki LLC és Scientific-Atlanta LLC (együttesen: ?Cisco-USA”) részt vesznek az EU–USA és a Svájc–USA adatvédelmi pajzs keretrendszereiben, és azoknak tanúsított módon megfelelnek az USA Kereskedelmi Minisztériuma általi értelmezés szerint, a személyes adatok gy?jtése, felhasználása és meg?rzése, valamint az Európai Unióból (EU), az Egyesült Királyságból (EK), illet?leg Svájcból t?rtén? továbbítása vonatkozásában. A Cisco-USA az EU–USA és a Svájc–USA adatvédelmi pajzs keretrendszerei alapján elk?telezett az Európai Unió (EU) tagországaiból, az Egyesült Királyságból és Svájcból érkez? minden személyes adatnak a keretrendszer vonatkozó alapelvei szerint t?rtén? kezelése iránt. Ha ellentmondás van a jelen Adatvédelmi nyilatkozat és az adatvédelmi pajzs alapelvei k?z?tt, akkor az adatvédelmi pajzs alapelvei az irányadók. Az adatvédelmi pajzs keretrendszereire vonatkozó további tudnivalókért látogasson el az USA Kereskedelmi Minisztériumának adatvédelmi pajzsról szóló webhelyére.

Az adatvédelmi pajzs keretrendszereinek értelmében a Cisco-USA a felel?s a fogadott személyes adatok kezeléséért, és az ezt k?vet?, a nevében eljáró megbízottnak t?rtén? továbbításáért. A Cisco-USA a személyes adatoknak az EU-ból, az Egyesült Királyságból és Svájcból t?rtén? továbbítása esetén megfelel az adatvédelmi pajzs alapelveinek, ideértve a továbbítással kapcsolatos felel?sségi rendelkezéseket is. Bizonyos k?rülmények k?z?tt a hatóságok t?rvényes kérelmére a Cisco-USA k?teles lehet felfedni a személyes adatokat, például a nemzetbiztonsági és b?nüld?zési k?vetelmények teljesítéséhez.

Az adatvédelmi pajzs keretrendszerei k?vetelményeinek betartásával fogadott vagy továbbított személyes adatokat illet?en a Cisco-USA az USA sz?vetségi kereskedelmi bizottságának szabályozási hatásk?re alá tartozik.
TRUSTe

 • K?telez? erej? európai uniós vállalati szabályzat – Adatkezel?

A holland, a lengyel, a spanyol és más érintett európai adatvédelmi szabályozószervek jóváhagyták a Cisco globális adatvédelmi programját és szabályzatát, mivel megfelel? biztosítékot nyújt az egyének magánéletének, alapvet? jogainak és szabadságainak védelmére az európai jog által védett személyes adatok továbbítására vonatkozóan. A Cisco k?telez? erej? vállalati szabályzata – Adatkezel? (BCR-C) – biztosítja, hogy a Cisco megfelel? szint? védelmi intézkedésekkel továbbítsa világszerte az európai uniós személyes adatokat.

A BCR-C egy példányát let?ltheti innen. A BCR-ekre vonatkozó további információkért kattintson ide.

Panaszrendezés

Ha adatvédelemmel kapcsolatos megoldatlan problémája van a Cisco által a CBPRs, a PRP és/vagy az adatvédelmi pajzs vagy a jelen nyilatkozat rendelkezéseinek megfelel?en kezelt vagy továbbított személyes adatokat illet?en, amelyet a Cisco nem kezelt megfelel?en, kérjük,ide kattintással vegye fel a kapcsolatot az amerikai egyesült államokbeli küls? vitarendezési szolgáltatónkkal (ingyenes). Alternatív megoldásként segítségért fordulhat a joghatósága alá tartozó adatvédelmi felügyeleti hatósághoz. (Tájékoztatjuk, hogy a Cisco k?zpontja az EU-ban Hollandiában található. Ezért az EU-s vezet? hatóságunk a holland Autoritiet Persoonsgegevens). 

Az adatvédelmi pajzs webhelyén részletesebben kifejtett bizonyos feltételek teljesülésekor jogosult lehet k?telez? erej? egyeztet? d?ntés indítványozására, amennyiben a vitás kérdések megoldására irányuló egyéb eljárások nem vezettek eredményre. Az adatvédelmi pajzs webhelyén részletesebben kifejtett bizonyos feltételek teljesülésekor jogosult lehet k?telez? erej? egyeztet? d?ntés indítványozására, amennyiben a vitás kérdések megoldására irányuló egyéb eljárások nem vezettek eredményre.

Kapcsolatfelvétel

Véleményét nagyra értékeljük. Ha a jelen Adatvédelmi nyilatkozatra vonatkozó kérdése vagy megjegyzése van, kérjük, kattintson ide.

A Cisco Adatvédelmi nyilatkozatának frissítései

Ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot id?r?l id?re frissíthetjük. Ha módosítjuk az Adatvédelmi nyilatkozatot, az átdolgozott verziót itt tesszük k?zzé, és frissítjük az átdolgozás dátumát. Vállalja, hogy rendszeresen meglátogatja ezeket az oldalakat, hogy tájékozódjon a módosításokról, és áttekintse ?ket. Amennyiben az Adatvédelmi nyilatkozatban lényeges változások k?vetkeznek be, a változások hatályossá válása el?tt más módon is értesíthetjük, például értesítés k?zzétételével a webhelyeinken vagy ?nnek szóló értesítés küldésével. Ha az ilyen átdolgozások hatályossá válása után továbbra is használja a webhelyünket, azzal elfogadja a módosításokat és azok k?telez? érvényét.

A Cisco Adatvédelmi nyilatkozatának szabályzat átdolgozott változata a k?vetkez? napon lépett hatályba: 2020. május 1.

A hivatkozásra kattintva megtekintheti az Adatvédelmi nyilatkozat korábbi verzióit.

Kapcsolatfelvétel

Ha kérdése vagy megjegyzése van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot ide kattintva, vagy küldj?n e-mailt a k?vetkez? címre:

Adatvédelmi f?tisztvisel?
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Amerikai adatvédelmi tisztvisel?
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

EMEAR adatvédelmi tisztvisel?
Cisco Systems, Inc.
Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Netherlands

APJC adatvédelmi tisztvisel?
Cisco Systems, Inc.
80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapore, Singapore 117372, Singapore

Privacy Statement

?sszefoglalásA további Cisco ajánlatokkal kapcsolatos információkért tekintse meg az Adatvédelmi adatlapokat a Cisco Trust Centerben

Kapcsolatfelvétel

Adatvédelmi kérelem

Levélben: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

欧美黄网站色视频免费_成年片黄网站色大全免播放器_在线观看高清黄网站免费