Har du en konto?

 •   Tilpasset indhold
 •   Dine produkter og support

Brug for en konto?

Opret en konto

Ciscos erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger online

Center for tillid og gennemsigtighed

Cisco er engageret i at fastholde st?rk beskyttelse for vores kunder, produkter og virksomhed. Vi str?ber efter at opbygge og vedligeholde tillid, reducere risiko og simpelthen g?re, hvad der er rigtigt.

Cisco Systems, Inc og dets datterselskaber (samlet Cisco) er engageret i at beskytte din datasikkerhed og give dig en positiv oplevelse p? vores websteder og under brug af vores produkter og tjenester (L?sning eller L?sninger).

Denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger g?lder for Cisco-websteder og -l?sninger, der linker til eller refererer til denne erkl?ring, og den beskriver, hvordan vi h?ndterer personlige oplysninger, samt de valgmuligheder du har vedr?rende indsamling, brug og adgang til personlige oplysninger, samt hvordan du opdaterer og retter dine personlige oplysninger. Der kan v?re yderligere oplysninger om vores praksisser vedr?rende personlige oplysninger i tilbudsbeskrivelser, supplerende erkl?ringer om beskyttelse af personlige oplysninger eller bem?rkninger, der leveres f?r eller p? tidspunktet for dataindsamlingen. Visse Cisco-websteder kan have deres egen erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger, der beskriver, hvordan vi h?ndterer personlige oplysninger specifikt for de websteder. I tilf?lde af at en meddelelse leveret p? tidspunktet for indsamling eller konflikt med en webstedsspecifik eller l?sningsspecifik erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger, har s?dan en specifik meddelelse eller supplerende erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger forrang.

Indsamling af dine personlige oplysninger

Vi kan indsamle data, inklusive personlige oplysninger, om dig, idet du bruger vores websteder og L?sninger og interagerer med os. Personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en enkeltperson, og kan omfatte navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, logonoplysninger (kontonummer, adgangskode), marketingpr?ferencer, oplysninger om konti p? sociale medier eller betalingskortnummer. Hvis vi linker andre data til dine personlige oplysninger, behandler vi de linkede data som personlige oplysninger. Vi indsamler ogs? personlige oplysninger fra betroede tredjepartskilder og hyrer tredjeparter til at indsamle personlige oplysninger til at hj?lpe os.

Vi indsamler personlige oplysninger af forskellige grunde s?som at:

 • Behandle din ordre, herunder betalingstransaktioner.
 • Levere abonnement p? et nyhedsbrev til dig.
 • Sende marketingskommunikation.
 • Oprette en konto.
 • Aktivere brugen af visse af vores L?sningers funktioner.
 • Tilpasse din oplevelse.
 • Levere kundeservice.
 • H?ndtere en jobans?gning.
 • Indsamle oplysninger under adgangskontrolprocessen, n?r du f?r formidlet en computerbaseret certificeringstest.

Vi og de tredjeparter, vi hyrer, kan kombinere de oplysninger, vi indsamler fra dig over tid og p? alle vores websteder og L?sninger, med oplysninger indhentet fra andre kilder. Dette hj?lper os med at forbedre dets overordnede pr?cision og fuldst?ndighed og ogs? hj?lpe os til bedre at tilpasse vores interaktion med dig.

Hvis du v?lger at give Cisco en tredjeparts personlige oplysninger (s?som navn, e-mail og telefonnummer), s? angiver du, at du har tredjepartens tilladelse til at g?re dette. Eksempler kan v?re videresendelse af reference- eller marketingmateriale til en ven eller at sende jobhenvisninger. Tredjeparter kan framelde al fremtidig kommunikation ved at f?lge det link, der er vist i den f?rste meddelelse, eller ved at kontakte privacy@cisco.com. I nogle tilf?lde kan Cisco og de tredjeparter, vi engagerer, automatisk indsamle data via cookies, weblogs, webbeacons og andre lignende programmer. Disse oplysninger bruges til bedre at forst? og forbedre webstedets brugervenlighed, pr?station og effektivitet og for at hj?lpe med at tilpasse indhold eller tilbud til dig. L?s afsnittet "Cookies og andre webteknologier" nedenfor for at f? flere oplysninger.

Brug af dine personlige oplysninger

Vi kan anvende dine personlige oplysninger til form?l som drift af vores virksomhed, til at levere, forbedre og tilpasse vores websteder og L?sninger, sende marketingskommunikation eller anden kommunikation i relation til vores virksomhed og til andre legitime form?l, som er tilladt i henhold til g?ldende lovgivning. Nogle af de m?der, hvorp? vi kan bruge personlige oplysninger, inkluderer:

 • Levering af en L?sning, du har anmodet om.
 • Analyse, support og forbedring af vores L?sninger og din onlineoplevelse.
 • Tilpasning af websteder, nyhedsbreve og anden kommunikation.
 • Administration og behandling af dine certificeringseksaminer.
 • Afsendelse af kommunikation til dig, herunder til marketings- eller kundetilfredshedsform?l, enten direkte fra Cisco eller fra andre partnere.

Du kan redigere dine kommunikationspr?ferencer til enhver tid. Se Dine valg og valg af dine kommunikationspr?ferencer nedenfor.

Adgang til og n?jagtighed af dine personlige oplysninger

Vi har brug for din hj?lp til at holde dine personlige oplysninger pr?cise og opdaterede. Vi stiller en r?kke muligheder til r?dighed, som du kan bruge til at tilg?, rette, tilbageholde eller slette dine personlige oplysninger:

 • Du kan f? vist eller redigere dine personlige oplysninger og pr?ferencer p? Cisco.com online ved hj?lp af Ciscos profiladministrationsv?rkt?j.
 • Nogle af Ciscos juridiske personer kan fungere som eller anses for "dataansvarlige". N?r en af Ciscos juridiske personer agerer som dataansvarlig, kan du g?re brug af din ret til adgang og anmode om korrektion, tilbageholdelse eller inaktivering i henhold til g?ldende databeskyttelseslovgivning direkte hos Ciscos juridiske person, s?dan som det er beskrevet i dokumentationen til den p?g?ldende L?sning.
 • Hvis du har brug for yderligere hj?lp med at f? adgang til, rette, tilbageholde eller slette dine personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os direkte. Vi bestr?ber os i god tro p? at efterkomme rimelige anmodninger om at tilg?, opdatere, tilbageholde eller korrigere dine data. Vi besvarer din anmodning inden for 30 dage. Hvis vi ikke kan efterkomme din anmodning, giver vi en forklaring.

Dine valg og valg af dine kommunikationspr?ferencer

Vi giver dig mulighed for at modtage mange forskellige oplysninger, der vedr?rer vores L?sninger. Du kan administrere dine kommunikationspr?ferencer via f?lgende metoder:

 • Ved at f?lge de instruktioner, der er inkluderet i hver reklame-e-mail fra os om at afmelde dig de p?g?ldende mails.
 • Ved at sende os en besked via e-mail eller brev til: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. S?rg for at angive dit navn, din e-mailadresse og specifikke relevante oplysninger om det materiale, du ikke l?ngere ?nsker at modtage.
 • For sms (sms-tjenester): ved at svare med teksten STOP, END eller QUIT p? den sms-besked, du modtager.

Disse valg g?lder ikke for tjenestemeddelelser eller anden n?dvendig kommunikation, der betragtes som en del af visse L?sninger, som du kan modtage lejlighedsvis, medmindre du stopper med at bruge eller annullerer L?sningen i overensstemmelse med dens vilk?r og betingelser. Med din tilladelse kan vi ogs? dele dine personlige oplysninger med Ciscos forretningspartnere eller leverand?rer, s? de kan sende dig oplysninger om produkter eller tjenester, der m?ske interesserer dig. Klik her for at framelde dig denne tredjepartsdeling med henblik p? opfyldelse af marketingform?l.

Ved at bruge vores websteder, L?sninger eller p? anden m?de give os personlige oplysninger indvilger du i, at vi m? kommunikere med dig elektronisk ang?ende sikkerhed, datasikkerhed og administrative problemstillinger i relation til din brug. Hvis vi f.eks. bliver bekendt med et sikkerhedssystembrud, kan vi fors?ge at meddele dig det elektronisk ved at opsl? en meddelelse p? vores websteder, ved at sende en e-mail til dig eller p? anden m?de kontakte dig.

Deling af dine personlige oplysninger

Vi kan dele dine personlige oplysninger med tredjeparter med form?l som drift af vores virksomhed, for at levere, forbedre og tilpasse vores L?sninger, sende marketingmateriale eller anden kommunikation i relation til vores virksomhed og til andre legitime form?l, som er tilladt iht. g?ldende lovgivning eller p? anden vis med dit samtykke.

Vi kan dele personlige oplysninger p? f?lgende m?der:

 • Internt i Cisco og i ethvert af vores datterselskaber verden over med henblik p? databehandling eller -opbevaring.
 • Med Ciscos forretningspartnere eller leverand?rer, s? de kan dele oplysninger med dig om deres produkter eller tjenester. Klik her for at framelde dig Ciscos tredjepartsdeling med henblik p? opfyldelse af marketingform?l.
 • Med forretningspartnere, leverand?rer af tjenester, autoriserede agenter for tredjepart eller kontrahenter for at levere en ?nsket L?sning, tjeneste eller transaktion. Eksempler omfatter, men er ikke begr?nset til: Behandling af ordrer og kreditkorttransaktioner, hostingwebsteder, hostingseminarregistrering, hj?lp med salgsrelaterede initiativer eller efter salg-support og levering af kundesupport.
 • I forbindelse med, eller under forhandlinger om, alle fusioner, salg af firmaaktiver, konsolidering eller omstrukturering, finansiering eller anskaffelse af alle eller en del af vores virksomhed af eller til en anden virksomhed.
 • Som respons p? en anmodning om oplysninger af en kompetent myndighed, hvis vi mener, at freml?ggelse er i overensstemmelse med, eller p? anden m?de p?kr?vet af, nogen g?ldende lov, bestemmelse eller retshandling.
 • Med politiet, offentlige myndigheder eller andre tredjeparter i det omfang det er n?dvendigt for at overholde regler for retsproces eller leve op til nationale sikkerhedskrav, beskytte Ciscos rettigheder, ejendom eller sikkerhed, dets forretningspartnere, dig eller andre, eller som i ?vrigt p?kr?vet af g?ldende lovgivning.
 • I aggregeret, anonymiseret og/eller afidentificeret form, som ikke med rimelighed kan bruges til at identificere dig.
 • Hvis vi p? anden m?de meddeler dig det, og du indvilger i delingen.

Sikkerhed for dine personlige oplysninger

Vi tilsigter at beskytte de personlige oplysninger, du har betroet os og behandle dem sikkert i overensstemmelse med denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger. Cisco iv?rks?tter fysiske, administrative og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, som er designet til at hj?lpe med at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller udlevering. Vi kr?ver ogs? kontraktm?ssigt, at vores leverand?rer beskytter s?danne oplysninger mod uautoriseret adgang, brug og udlevering. Internettet kan imidlertid ikke garanteres som 100 % sikkert, og vi kan ikke sikre eller garantere sikkerheden for nogen personlige oplysninger, du giver os.

Opbevaring af personlige oplysninger

Vi opbevarer dine personlige oplysninger efter behov for at opfylde de behov, hvortil de blev indsamlet. Vi opbevarer og bruger dine personlige oplysninger efter behov for at overholde vores forretningskrav, juridiske forpligtelser, l?se stridigheder, beskytte vores aktiver og h?ndh?ve vores aftaler.

Brug af cookies og andre webteknologier

Som mange websteder bruger Cisco automatiske dataindsamlingsv?rkt?jer s?som cookies, integrerede weblinks og webbeacons. Disse v?rkt?jer indsamler visse standardoplysninger, som din browser sender til vores websted. Eksempler omfatter din browsertype og webadressen, hvorfra du landede p? vores websted.

De kan ogs? indsamle oplysninger om:

 • Din IP (internetprotokol)-adresse. Dette er et tal, som tildeles din computer eller enhed automatisk, n?r du opretter forbindelse til internettet. Det er en unik adresse, tildelt af din internetudbyder eller it-afdeling i et TCP/IP-netv?rk. IP-adressen g?r det blandt andet muligt for webservere at lokalisere og identificere din enhed.
 • Clickstream-adf?rd. Det indbefatter for eksempel de sider, du ser, og de links, du klikker p?. Disse v?rkt?jer hj?lper dig med at g?re dit bes?g p? vores websted lettere, mere effektivt og mere v?rdifuldt ved at give dig en tilpasset oplevelse og genkende dig, n?r du vender tilbage. F? flere oplysninger om hvordan vi bruger automatiske dataindsamlingsv?rkt?jer, som cookies og widgets.

F? mere at vide om, hvordan du opdaterer dine valg med hensyn til disse v?rkt?jer.

Vores websted indeholder widgets. Widgets er interaktive miniprogrammer, der k?rer p? vores sted til at angive specifikke tjenester fra andre firmaer. Det kan for eksempel v?re visninger af nyheder, meninger, videoer og meget mere. Personlige oplysninger, s?som din e-mailadresse, kan indsamles via widgets. Widgets kan ogs? indstille cookies til at fungere korrekt. Oplysninger indsamlet af en widget reguleres af politikken for personlige oplysninger fra den virksomhed, der oprettede den p?g?ldende widget.

Nogle internetbrowsere kan give dig mulighed for at aktivere "do not track" (funktion for undladelse af sporing), der sender signaler til webstederne, du bes?ger, hvilket indikerer, at du ikke vil have dine online-aktiviteter sporet. Dette er forskelligt fra blokering eller sletning af cookies, da browsere med en aktiveret "do not track"-funktion eventuelt stadig kan acceptere cookies.

Der findes i ?jeblikket ingen branchestandard for, hvordan virksomheder skal reagere over for "do not track"-signaler, der kan dog blive udviklet en i fremtiden. Cisco-websteder genkender og reagerer i ?jeblikket ikke p? "do not trakc"-signaler. Hvis vi g?r det i fremtiden, beskriver vi hvordan i denne Erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger. F? mere at vide om "do not track".

Vi arbejder sammen med tredjeparter for at vise annoncer p? vores websted eller administrere vores annoncer p? andre websteder. Vores tredjepartspartnere kan bruge cookies eller lignende teknologier til at levere annoncer til dig baseret p? din browsingaktivitet og dine interesser. Du kan frav?lge denne annonce.

S?dan frav?lger du interessebaserede annoncer:

Bem?rk: Der vises fortsat generiske, ikke-personlige annoncer.

Linkede websteder

Vi kan levere links til andre tredjepartswebsteder og tjenester, der er uden for vores kontrol og ikke er d?kket af denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi vil opfordre dig til at gennemse de erkl?ringer om beskyttelse af personlige oplysninger, der er opsl?et p? disse websteder (og alle websteder), du bes?ger.

Forummer og chatrum

Hvis du deltager i et diskussionsforum, lokale communities eller chatrum p? et Cisco-websted, skal du v?re opm?rksom p?, at de oplysninger, du der opgiver (dvs. din offentlige profil), offentligg?res for andre og kan bruges til at kontakte dig, sende dig uopfordrede meddelelser eller til form?l, som hverken Cisco eller du har kontrol over. V?r ogs? opm?rksom p?, at individuelle forummer og chatrum kan have yderligere regler og betingelser. Cisco er ikke ansvarlig for de personlige oplysninger eller nogen andre oplysninger, du v?lger at afgive i disse forummer. Hvis du ?nsker at anmode om at f? fjernet dine personlige oplysninger fra vores blog eller communityforum, skal du kontakte os p? privacy@cisco.com. I visse tilf?lde har vi m?ske ikke mulighed for at fjerne dine personlige oplysninger, og vi vil i s?danne tilf?lde give dig besked om dette samt give en forklaring p? hvorfor.

Datasikkerhed for b?rn

Cisco opfordrer for?ldre og v?rger til at indtage en aktiv rolle i deres b?rns onlineaktiviteter. Cisco indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra b?rn uden relevant samtykke fra for?ldre eller v?rge. Hvis du mener, at vi kan have indsamlet personlige oplysninger fra nogen under den g?ldende kriminelle lavalder i dit land uden relevant samtykke, skal du lade os det vide ved hj?lp af de metoder, der er beskrevet i afsnittet Kontakt os, s? tr?ffer vi de relevante forholdsregler til prompte at unders?ge og adressere problemstillingen.

Samtykke til at overf?re, behandle og opbevare personlige oplysninger

Da Cisco er en global organisation, kan vi overf?re dine personlige oplysninger til Cisco i USA, til ethvert Cisco-datterselskab verden over eller til tredjeparter og forretningspartnere som beskrevet ovenfor, som befinder sig i forskellige lande verden over. Ved at bruge vores websteder og L?sninger eller levere nogen personlige oplysninger til os indvilger du, i det omfang den g?ldende lovgivning tillader det, i overf?rsel, behandling og opbevaring af s?danne oplysninger uden for dit bop?lsland, hvor standarderne for databeskyttelse kan v?re anderledes.

Cisco sikrer og muligg?r global overf?rsel af personlige oplysninger p? forskellige m?der:

 • APEC-certificering for beskyttelse af personlige oplysninger

  USA's Accountability Agent hos APEC har certificeret, at Ciscos globale program for beskyttelse af personlige oplysninger lever op til reglerne i CBPRs (Cross-Border Privacy Rules System) for det ?konomiske samarbejde i Asien og Stillehavsregionen (APEC – Asia Pacific Economic Cooperation). CBPRs stiller en ramme til r?dighed, som organisationer kan bruge til at sikre beskyttelsen af personlige oplysninger, der overf?res mellem deltagende APEC-?konomier. Du kan f? mere at vide om APEC-rammen for beskyttelse af personlige oplysninger og CBPRs her. Vores certificering g?lder for vores forretningsprocesser p? tv?rs af vores globale drift, hvor der behandles og overf?res personlige oplysninger til/fra vores samarbejdspartnere i hele verden. Hvis du vil se vores certificering, skal du bes?ge valideringssiden ved at klikke p? TRUSTe-seglet.

  TRUSTe

   

 • TRUSTe

   

 • EU-US og Swiss-US Privacy Shields

  Cisco deltager i og har certificeret sin overholdelse af EU-US og US Schweizisk Privacy Shield Frameworks & Principles, som anf?rt af det amerikanske handelsministerium vedr?rende indsamling, brug, og tilbageholdelse af personlige oplysninger overf?rt fra EU og Schweiz. Cisco er forpligtet til at behandle alle persondata, der modtages fra EU-medlemslande og Schweiz, i tillid til EU-US og Swiss-US Privacy Shield Frameworks og i henhold til Frameworks' g?ldende principper. Hvis der er uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i denne fortrolighedserkl?ring og principperne i Privacy Shield, er Privacy Shield-principperne g?ldende. Hvis du vil have mere at vide om Privacy Shield Framework, skal du bes?ge USA's handelsministeriums Privacy Shield-websted. Cisco er ansvarlig for behandlingen af de persondata, virksomheden modtager, i henhold til disse Privacy Shield Frameworks, og efterf?lgende for overf?rsler til en tredjepart, der fungerer som agent p? vegne af denne. Cisco overholder Privacy Shield-principperne for alle fremadg?ende overf?rsler af persondata fra EU og Schweiz, herunder bestemmelserne for ansvar i forbindelse med videreoverf?rsel. I visse situationer kan Cisco blive p?lagt at udlevere persondata ved retm?ssige anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder for at overholde krav vedr?rende national sikkerhed eller retsh?ndh?velse. For hvad ang?r perondata, der modtages eller overf?res i henhold til Privacy Shield Framework, er Cisco underlagt USA's Federal Trade Commissions myndighedskontrol.

  TRUSTe

   

 • EU's bindende virksomhedsregler – Dataansvarlig

  Cisco's globale program og politik om beskyttelse af privatlivets fred fasts?tter if?lge hollandske, polske, spanske og andre relevante europ?iske tilsynsmyndigheder passende garantier i forhold til beskyttelse af enkeltpersoners privatliv, grundl?ggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med overf?rsel af personoplysninger, der beskyttes i henhold til EU-lovgivningen. Cisco's bindende virksomhedsregler – Dataansvarlig (BCR C) fastsl?r, at overf?rsler af europ?iske personoplysninger, der foretages af Cisco over hele verden, er underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger.

  En kopi af vores BCR-C findes her. Flere oplysninger om bindende virksomhedsregler kan findes her.

Hvis du har et uafklaret sp?rgsm?l vedr?rende personlige oplysninger, der behandles eller overf?res af Cisco i henhold til CBPRs og/eller Privacy Shield, som Cisco ikke har adresseret tilfredsstillende, bedes du (gratis) kontakte vores USA-baserede tredjepartsudbyder af konfliktl?sning ved at klikke her. Under visse omst?ndigheder, hvilket er beskrevet mere udt?mmende p? Privacy Shield-webstedet, kan du p?ber?be dig tvangsm?gling, hvis de andre procedurer for konfliktl?sning er opbrugt.

California Privacy Rights (Rettigheder ang?ende datasikkerhed i Californien)

Fastboende i staten Californien har i henhold til den californiske lovsamling § 1798.83 ret til at rekvirere fra virksomheder, der driver virksomhed i Californien, en liste over alle tredjeparter, over for hvilke virksomheden har udleveret personlige oplysninger i l?bet af det foreg?ende ?r med henblik p? direkte marketing. Alternativt foreskriver loven, at hvis virksomheden har en politik for personlige oplysninger, der giver enten mulighed for fravalg eller tilvalg af brug af dine personlige oplysninger af tredjepart (s?som annonc?rer) til marketingform?l, kan virksomheden i stedet give dig oplysninger om, hvordan du g?r brug af dine valgmuligheder med hensyn til freml?ggelse.

Cisco kvalificerer sig til den alternative valgmulighed. Vi har en omfattende erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger og giver dig detaljerede oplysninger om, hvordan du enten kan frav?lge eller tilv?lge brugen af dine personlige oplysninger af tredjepart til direct marketing-form?l. Derfor er vi ikke l?ngere pligtige til at have eller freml?gge en liste over de tredjeparter, der har modtaget dine personlige oplysninger til marketingform?l i l?bet af det foreg?ende ?r.

Hvis du er fastboende i Californien og anmoder om oplysninger om, hvordan du g?r brug af dine valgmuligheder ang?ende freml?ggelse til tredjepart, skal du sende os en e-mail med din anmodning.

S?dan kan du kontakte os

Vi s?tter pris p? din mening. Hvis du har sp?rgsm?l eller kommentarer i relation til denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du sende en e-mail til vores team for datasikkerhed p? privacy@cisco.com.

Opdatering af denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger for Cisco.

VVi kan opdatere denne erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger til enhver tid. Hvis vi modificerer vores erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger, opsl?r vi den reviderede version her med en opdateret revideringsdato. Du indvilger i at bes?ge disse websider lejlighedsvis for at v?re opm?rksom p? og gennemse s?danne revideringer. Hvis vi foretager omfattende ?ndringer af vores erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger, kan vi ogs? meddele dig dette p? andre m?der, f?r ?ndringerne tr?der i kraft, s?som ved at opsl? en meddelelse p? vores websted eller sende dig en meddelelse. Ved fortsat at bruge vores websted, efter s?danne revideringer er tr?dt i kraft, accepterer du og indvilger i revideringerne og i at overholde dem.

Ciscos erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger er blevet revideret og opsl?et d. 20. April 2018.

Klik her for at se den foreg?ende version af erkl?ringen om beskyttelse af personlige oplysninger.

Erkl?ring om beskyttelse af personlige oplysninger

OpsummeringS?dan kan du kontakte os

E-mail: privacy@cisco.com

Mail: Cisco Systems, Inc.
Juridisk afdeling
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

欧美黄网站色视频免费_成年片黄网站色大全免播放器_在线观看高清黄网站免费